5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

παιδιά 5-12 ετών
διάρκεια μαθήματος: 30 λεπτά

/ μαθηματα

/ μαθηματα

/ μαθηματα*


* Διατίθεται πρόγραμμα συνδρομής 1 έτους

3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

παιδιά 5-12 ετών
διάρκεια μαθήματος: 30 λεπτά

/ μαθηματα

/ μαθηματα

/ μαθηματα*


* Διατίθεται πρόγραμμα συνδρομής 1 έτους

2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

παιδιά 13-15 ετών
διάρκεια μαθήματος: 45 λεπτά

/ μαθηματα

/ μαθηματα

/ μαθηματα*


* Διατίθεται πρόγραμμα συνδρομής 1 έτους

ΔΟΚΙΜΗ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

παιδιά 5-12 ετών
διάρκεια μαθήματος: 30 λεπτά

50 % έκπτωση

/ μαθηματα

5 μαθήματα την εβδομάδα

/ μαθηματα

3 μαθήματα την εβδομάδα

παιδιά 13-15 ετών
διάρκεια μαθήματος: 45 λεπτά

/ μαθηματα

2 μαθήματα την εβδομάδα

 

ΔΟΚΙΜΗ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

παιδιά 5-12 ετών
διάρκεια μαθήματος: 30 λεπτά

50 % έκπτωση

/ μαθηματα

5 μαθήματα την εβδομάδα

/ μαθηματα

3 μαθήματα την εβδομάδα

παιδιά 13-15 ετών
διάρκεια μαθήματος: 45 λεπτά

/ μαθηματα

2 μαθήματα την εβδομάδα

 

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

παιδιά 5-15 ετών
διάρκεια μαθήματος: 30 λεπτά

/ μαθηματα


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Διάρκεια
Αρχική πληρωμή*
Απομένουν 11 μήνες:**
12 μήνες
κάθε μήνα
Διάρκεια
12 μήνες
Αρχική πληρωμή*
Απομένουν 11 μήνες:**
κάθε μήνα

*Περιλαμβάνει Κόστος Εγγραφής και πληρωμή για τον 1ο μήνα. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

**Μπορείτε να ακυρώσετε μετά τον δεύτερο μήνα


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ημερομηνία γέννησης Μαθητή:
Η ηλικία του μαθητή πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 15 ετών
Χώρα κατοικίας: 
Ζώνη ώρας: 
Ημερομηνία 'Εναρξης: 
Η ημέρα που επιλέξατε είναι αργία. Σας δείχνουμε τις επόμενες διαθέσιμες ημερομηνίες.
Συγγνώμη, είμαστε κλειστά τον Αύγουστο. Θα εμφανιστούν οι επόμενες διαθέσιμες ημερομηνίες