5 คลาส
รายสัปดาห์

เด็กอายุ 5-12 ปี
ระยะเวลาเรียน: 30 นาที

/ คลาส

/ คลาส

/ คลาส*


* แผนการเป็นสมาชิก 1 ปียังคงอยู่

3 คลาส
รายสัปดาห์

เด็กอายุ 5-12 ปี
ระยะเวลาเรียน: 30 นาที

/ คลาส

/ คลาส

/ คลาส*


* แผนการเป็นสมาชิก 1 ปียังคงอยู่

2 คลาส
รายสัปดาห์

เด็กอายุ 13-15 ปี
ระยะเวลาเรียน: 45 นาที

/ คลาส

/ คลาส

/ คลาส*


* แผนการเป็นสมาชิก 1 ปียังคงอยู่

ทดลองเรียน 1 สัปดาห์

เด็กอายุ 5-12 ปี
ระยะเวลาเรียน: 30 นาที

50 % ส่วนลด

/ คลาส

เรียน 5 รอบ ต่อสัปดาห์

/ คลาส

เรียน 3 รอบ ต่อสัปดาห์

 

ทดลองเรียน 2 สัปดาห์

เด็กอายุ 5-12 ปี
ระยะเวลาเรียน: 30 นาที

50 % ส่วนลด

/ คลาส

เรียน 5 รอบ ต่อสัปดาห์

/ คลาส

เรียน 3 รอบ ต่อสัปดาห์

 

5 คลาส
รายสัปดาห์

เด็กอายุ 5-15 ปี
ระยะเวลาเรียน: 30 นาที

/ คลาส


คลาส รายสัปดาห์

ระยะเวลา
การชำระเงินมัดจำ*
ยังคงเหลืออีก 11 เดือน**
12 เดือน
รายเดือน
ระยะเวลา
12 เดือน
การชำระเงินมัดจำ*
ยังคงเหลืออีก 11 เดือน**
รายเดือน

*รวมค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน และ การชำระเงินของเดือนแรก ซึ่งไม่สามารถขอรับคืนได้

**ท่านสามารถยกเลิกได้หลังจากผ่านเดือนที่สองไปแล้ว


กรอกรายละเอียดของท่าน
วันเกิดของเด็ก:
อายุของนักเรียนต้องอยู่ในช่วง 5-15 ขวบ
ประเทศที่พำนักอยู่: 
เขตเวลา: 
วันเริ่มเรียน: 
วันที่ท่านเลือกเป็นวันหยุดของธนาคาร เราจะแสดงวันถัดไปที่ท่านสามารถเลือกได้
ขออภัย เราจะปิดในเดือนสิงหาคม คุณจะเห็นวันที่ว่างถัดไป